سایت هواداران پرسپولیس mohsen ebrahimpoor می نویسم بر فراز آسمان پرسپولیس قرمز ترین عشق جهان سلام خدمت هواداران واقعی پرسپولیس. هدف ما اطلاع رسانی اخبار های مربوط به پرطرفدارترین باشگاه آسیاست.به همراه عکس و معرفی باشگاه.و بزرگترین خواسته ی ما از شما كوچكترین آن است و از شما خواهشمندیم با نظرات خود و معرفی این وب به دوستان,ما را یاری كنید . آرزوی ما لحظاتی مفید در این وب برای شماست. از طرف هم باشگاهی شما عزیزان محسن ابراهیم پور پرسپولیس یاقوت سرخ آسیاست پرسپولیس محبوب و عشق قلبهاست پرسپولیس از ناجوانـــمردی جداست پرسپولیس همــچون نگینی پر بهاست پرسپولیس رنگش همیشه دلرباست پرسپولیس رنگ آن فرمانـروای رنگهاست پرسپولیس گلزار سـرخ جاودان پرسپولیس آرامـش روح و روان پرسپولیس آن یکه تاز پر توان پرسپولیس زیباترین عشق جهان پرسپولیس دور از کمی و کاستی پرسپولیس یعنی صفا و راستی پرسپولیس با مهربا نی آشتی پرسپولیس در قلب ما گل کاشتی پرسپولیس آن مظهر پایندگی پرسپولیس مفهوم خوب سادگی http://fcpdaniel91.mihanblog.com 2020-08-14T16:34:06+01:00 text/html 2016-06-02T14:37:11+01:00 fcpdaniel91.mihanblog.com محسن ابراهیم پور مسلمان با شماره 9 در پرسپولیس می‌ماند http://fcpdaniel91.mihanblog.com/post/1640 <p style="margin-right: 15px;"><font face="tahoma" size="1" color="#686868"><font face="tahoma" size="1" color="#686868"><a href="http://telegram.me/fcperspolis_6" target="" title=""><img class="imglogoback" id="mbody_imglogobacklike" style="height: 60px;" alt="لوگوی پرسپولیس" src="http://www.varzesh11.com/images/club/logobleft/perspolis_logo.png"></a></font></font></p><p style="margin-right: 15px;"><font face="tahoma" size="1" color="#686868"><a title="" href="http://aryanor.com/" target="_blank"><font face="tahoma" size="1" color="#686868"><img alt="سایت هواداران پرسپولیس" src="http://upload7.ir/imgs/2014-07/44557401475330978579.gif" height="71" width="66" border="0"></font></a><a title="" href="http://aryanor.com/" target="_blank"><font face="tahoma" size="1" color="#686868"><i><font color="#ff0000">سا</font></i></font><font face="tahoma" size="1" color="#686868"><i><font color="#ff0000">ی</font></i></font><font face="tahoma" size="1" color="#686868"><i><font color="#ff0000">ت ه</font></i></font><font face="tahoma" size="1" color="#686868"><i><font color="#ff0000">وا</font></i></font><font face="tahoma" size="1" color="#686868"><i><font color="#ff0000">داران پرسپولیس</font></i></font></a></font></p><h1 class="newsTitle"><font size="3" color="#FF0000">مسلمان با شماره 9 در پرسپولیس می‌ماند</font></h1> <img title="مسلمان با شماره 9 در پرسپولیس می‌ماند" src="http://static2.varzesh3.com/files/picture/thumb/01102579.jpg" height="150" width="200"> <h2 align="justify"> <font face="tahoma" size="2" color="#000"> محسن مسلمان نیز با مسوولان پرسپولیس به توافق رسیده و فصل آینده را نیز در این تیم به بازی خواهد پرداخت......</font></h2><p><br></p><p style="margin-right: 15px;"><a href="http://telegram.me/fcperspolis_6" target="" title="کانال بزرگ پرسپولیس6">پرسپولیسی ها رو لینک زیر کلیک کنید و&nbsp; به کانال پرسپولیس6 بپیوندید</a></p><p style="margin-right: 15px;"><a href="http://telegram.me/fcperspolis_6" target="" title="کانال بزرگ پرسپولیس6"><img src="http://uupload.ir/files/p7hn_3361491_336.jpg" alt="بزرگترین کانال پرسپولیس در تلگرام" height="74" width="167" border="0"></a></p> text/html 2016-06-02T14:35:21+01:00 fcpdaniel91.mihanblog.com محسن ابراهیم پور عالیشاه در پرسپولیس ماندنی شد http://fcpdaniel91.mihanblog.com/post/1639 <p style="margin-right: 15px;"><font face="tahoma" size="1" color="#686868"><font face="tahoma" size="1" color="#686868"><a href="http://telegram.me/fcperspolis_6" target="" title=""><img class="imglogoback" id="mbody_imglogobacklike" style="height: 60px;" alt="لوگوی پرسپولیس" src="http://www.varzesh11.com/images/club/logobleft/perspolis_logo.png"></a></font></font></p><p style="margin-right: 15px;"><font face="tahoma" size="1" color="#686868"><a title="" href="http://aryanor.com/" target="_blank"><font face="tahoma" size="1" color="#686868"><img alt="سایت هواداران پرسپولیس" src="http://upload7.ir/imgs/2014-07/44557401475330978579.gif" height="71" width="66" border="0"></font></a><a title="" href="http://aryanor.com/" target="_blank"><font face="tahoma" size="1" color="#686868"><i><font color="#ff0000">سا</font></i></font><font face="tahoma" size="1" color="#686868"><i><font color="#ff0000">ی</font></i></font><font face="tahoma" size="1" color="#686868"><i><font color="#ff0000">ت ه</font></i></font><font face="tahoma" size="1" color="#686868"><i><font color="#ff0000">وا</font></i></font><font face="tahoma" size="1" color="#686868"><i><font color="#ff0000">داران پرسپولیس</font></i></font></a></font></p> <p style="margin-right: 15px;"> </p> <h1 class="newsTitle"><font size="3" color="#FF0000">عالیشاه در پرسپولیس ماندنی شد</font></h1> <img title="عالیشاه در پرسپولیس ماندنی شد" src="http://static2.varzesh3.com/files/picture/thumb/01091536.jpg" height="150" width="200"> <h2 align="justify"> <font face="tahoma" size="2" color="#000"> امید عالیشاه بعد از مذاکره با مسوولان این تیم در پرسپولیس ماندنی شد......</font></h2><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p style="margin-right: 15px;"><a href="http://telegram.me/fcperspolis_6" target="" title="کانال بزرگ پرسپولیس6">پرسپولیسی ها رو لینک زیر کلیک کنید و&nbsp; به کانال پرسپولیس6 بپیوندید</a></p><p style="margin-right: 15px;"><a href="http://telegram.me/fcperspolis_6" target="" title="کانال بزرگ پرسپولیس6"><img src="http://uupload.ir/files/p7hn_3361491_336.jpg" alt="بزرگترین کانال پرسپولیس در تلگرام" height="74" width="167" border="0"></a></p> text/html 2016-06-02T14:30:57+01:00 fcpdaniel91.mihanblog.com محسن ابراهیم پور بازیکن پرسپولیس به پدیده برمی‌گردد http://fcpdaniel91.mihanblog.com/post/1638 <p style="margin-right: 15px;"><font face="tahoma" size="1" color="#686868"><font face="tahoma" size="1" color="#686868"><a href="http://telegram.me/fcperspolis_6" target="" title=""><img class="imglogoback" id="mbody_imglogobacklike" style="height: 60px;" alt="لوگوی پرسپولیس" src="http://www.varzesh11.com/images/club/logobleft/perspolis_logo.png"></a></font></font></p><p style="margin-right: 15px;"><font face="tahoma" size="1" color="#686868"><a title="" href="http://aryanor.com/" target="_blank"><font face="tahoma" size="1" color="#686868"><img alt="سایت هواداران پرسپولیس" src="http://upload7.ir/imgs/2014-07/44557401475330978579.gif" height="71" width="66" border="0"></font></a><a title="" href="http://aryanor.com/" target="_blank"><font face="tahoma" size="1" color="#686868"><i><font color="#ff0000">سا</font></i></font><font face="tahoma" size="1" color="#686868"><i><font color="#ff0000">ی</font></i></font><font face="tahoma" size="1" color="#686868"><i><font color="#ff0000">ت ه</font></i></font><font face="tahoma" size="1" color="#686868"><i><font color="#ff0000">وا</font></i></font><font face="tahoma" size="1" color="#686868"><i><font color="#ff0000">داران پرسپولیس</font></i></font></a></font></p><h1 class="newsTitle"><font size="3" color="#FF0000">بازیکن پرسپولیس به پدیده برمی‌گردد</font></h1> <img title="بازیکن پرسپولیس به پدیده برمی‌گردد" src="http://static2.varzesh3.com/files/picture/thumb/01115300.jpg" height="150" width="200"> <h2 align="justify"> <font face="tahoma" size="2" color="#000"> پرسپولیسی ها که تصور نمی کردند فرامرزی سهمیه لیگ برتری محسوب شود با او قرارداد بستند و اکنون به دنبال فسخ آن هستند......</font></h2><p><br></p><p><br></p><p style="margin-right: 15px;"><a href="http://telegram.me/fcperspolis_6" target="" title="کانال بزرگ پرسپولیس6">پرسپولیسی ها رو لینک زیر کلیک کنید و&nbsp; به کانال پرسپولیس6 بپیوندید</a></p><p style="margin-right: 15px;"><a href="http://telegram.me/fcperspolis_6" target="" title="کانال بزرگ پرسپولیس6"><img src="http://uupload.ir/files/p7hn_3361491_336.jpg" alt="بزرگترین کانال پرسپولیس در تلگرام" height="74" width="167" border="0"></a></p> text/html 2016-06-02T14:27:53+01:00 fcpdaniel91.mihanblog.com محسن ابراهیم پور مهدی طارمی قطعا از ایران می‌رود! http://fcpdaniel91.mihanblog.com/post/1637 <br> <p style="margin-right: 15px;"><font face="tahoma" size="1" color="#686868"><font face="tahoma" size="1" color="#686868"><a href="http://telegram.me/fcperspolis_6" target="" title=""><img class="imglogoback" id="mbody_imglogobacklike" style="height: 60px;" alt="لوگوی پرسپولیس" src="http://www.varzesh11.com/images/club/logobleft/perspolis_logo.png"></a></font></font></p><p style="margin-right: 15px;"><font face="tahoma" size="1" color="#686868"><a title="" href="http://aryanor.com/" target="_blank"><font face="tahoma" size="1" color="#686868"><img alt="سایت هواداران پرسپولیس" src="http://upload7.ir/imgs/2014-07/44557401475330978579.gif" height="71" width="66" border="0"></font></a><a title="" href="http://aryanor.com/" target="_blank"><font face="tahoma" size="1" color="#686868"><i><font color="#ff0000">سا</font></i></font><font face="tahoma" size="1" color="#686868"><i><font color="#ff0000">ی</font></i></font><font face="tahoma" size="1" color="#686868"><i><font color="#ff0000">ت ه</font></i></font><font face="tahoma" size="1" color="#686868"><i><font color="#ff0000">وا</font></i></font><font face="tahoma" size="1" color="#686868"><i><font color="#ff0000">داران پرسپولیس</font></i></font></a></font></p> <h1 class="newsTitle"><font size="3" color="#FF0000">مهدی طارمی قطعا از ایران می‌رود!</font></h1> <img title="مهدی طارمی قطعا از ایران می‌رود!" src="http://static2.varzesh3.com/files/picture/thumb/01114580.jpg" height="150" width="200"> <h2 align="justify"> <font face="tahoma" size="2" color="#000"> سایت رسمی مهدی طارمی در مورد آخرین وضعیت این بازیکن اطلاع رسانی کرد. </font></h2><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p style="margin-right: 15px;"><a href="http://telegram.me/fcperspolis_6" target="" title="کانال بزرگ پرسپولیس6">پرسپولیسی ها رو لینک زیر کلیک کنید و&nbsp; به کانال پرسپولیس6 بپیوندید</a></p><p style="margin-right: 15px;"><a href="http://telegram.me/fcperspolis_6" target="" title="کانال بزرگ پرسپولیس6"><img src="http://uupload.ir/files/p7hn_3361491_336.jpg" alt="بزرگترین کانال پرسپولیس در تلگرام" height="74" width="167" border="0"></a></p> text/html 2016-05-04T16:05:20+01:00 fcpdaniel91.mihanblog.com محسن ابراهیم پور برانکو: مثل علی کریمی تاریخ بسازید (عکس) http://fcpdaniel91.mihanblog.com/post/1636 <p style="margin-right: 15px;"><font face="tahoma" size="1" color="#686868"><font face="tahoma" size="1" color="#686868"><a href="http://telegram.me/fcperspolis_6" target="" title=""><img class="imglogoback" id="mbody_imglogobacklike" style="height: 60px;" alt="لوگوی پرسپولیس" src="http://www.varzesh11.com/images/club/logobleft/perspolis_logo.png"></a></font></font></p><p style="margin-right: 15px;"><font face="tahoma" size="1" color="#686868"><a title="" href="http://aryanor.com/" target="_blank"><font face="tahoma" size="1" color="#686868"><img alt="سایت هواداران پرسپولیس" src="http://upload7.ir/imgs/2014-07/44557401475330978579.gif" height="71" width="66" border="0"></font></a><a title="" href="http://aryanor.com/" target="_blank"><font face="tahoma" size="1" color="#686868"><i><font color="#ff0000">سا</font></i></font><font face="tahoma" size="1" color="#686868"><i><font color="#ff0000">ی</font></i></font><font face="tahoma" size="1" color="#686868"><i><font color="#ff0000">ت ه</font></i></font><font face="tahoma" size="1" color="#686868"><i><font color="#ff0000">وا</font></i></font><font face="tahoma" size="1" color="#686868"><i><font color="#ff0000">داران پرسپولیس</font></i></font></a></font></p> <h1 class="newsTitle"><font size="3" color="#FF0000">برانکو: مثل علی کریمی تاریخ بسازید&nbsp;(عکس)</font></h1> <img title="برانکو: مثل علی کریمی تاریخ بسازید&nbsp;(عکس)" src="http://static1.varzesh3.com/files/picture/thumb/01108128.jpg" height="150" width="200"> <h2 align="justify"> <font face="tahoma" size="2" color="#000"> ستاره سابق پرسپولیس با حضور در تمرین سرخپوشان با اعضاى كادرفنى و بازیكنان این تیم دیدار كرد......</font></h2><p><br></p><p style="margin-right: 15px;"><a href="http://telegram.me/fcperspolis_6" target="" title="کانال بزرگ پرسپولیس6">پرسپولیسی ها رو لینک زیر کلیک کنید و&nbsp; به کانال پرسپولیس6 بپیوندید</a></p><p style="margin-right: 15px;"><a href="http://telegram.me/fcperspolis_6" target="" title="کانال بزرگ پرسپولیس6"><img src="http://uupload.ir/files/p7hn_3361491_336.jpg" alt="بزرگترین کانال پرسپولیس در تلگرام" height="74" width="167" border="0"></a></p> text/html 2016-04-18T14:20:41+01:00 fcpdaniel91.mihanblog.com محسن ابراهیم پور پروفسور پرسپولیس در مسیر جاودانگی (عکس) http://fcpdaniel91.mihanblog.com/post/1635 <p style="margin-right: 15px;"><font face="tahoma" color="#686868" size="1"><font face="tahoma" color="#686868" size="1"><a href="http://telegram.me/fcperspolis_6" target="" title=""><img class="imglogoback" id="mbody_imglogobacklike" style="height: 60px;" alt="لوگوی پرسپولیس" src="http://www.varzesh11.com/images/club/logobleft/perspolis_logo.png"></a></font></font></p><p style="margin-right: 15px;"><font face="tahoma" color="#686868" size="1"><a title="" href="http://aryanor.com/" target="_blank"><font face="tahoma" color="#686868" size="1"><img alt="سایت هواداران پرسپولیس" src="http://upload7.ir/imgs/2014-07/44557401475330978579.gif" height="71" border="0" width="66"></font></a><a title="" href="http://aryanor.com/" target="_blank"><font face="tahoma" color="#686868" size="1"><i><font color="#ff0000">سا</font></i></font><font face="tahoma" color="#686868" size="1"><i><font color="#ff0000">ی</font></i></font><font face="tahoma" color="#686868" size="1"><i><font color="#ff0000">ت ه</font></i></font><font face="tahoma" color="#686868" size="1"><i><font color="#ff0000">وا</font></i></font><font face="tahoma" color="#686868" size="1"><i><font color="#ff0000">داران پرسپولیس</font></i></font></a></font></p><h1 class="newsTitle"><font color="#FF0000" size="3">پروفسور پرسپولیس در مسیر جاودانگی (عکس)</font></h1> <img title="پروفسور پرسپولیس در مسیر جاودانگی (عکس)" src="http://static1.varzesh3.com/files/picture/thumb/01102639.jpg" height="150" width="200"> <h2 align="justify"> <font face="tahoma" color="#000" size="2"> سایت sportske.jutarnji کرواسی در پی فتح دربی توسط مربی کروات پرسپولیس در گزارشی به تعریف و تمجید از پروفسور سرخپوشان پرداخت......</font></h2><p><br></p><p><br></p><p style="margin-right: 15px;"><a href="http://telegram.me/fcperspolis_6" target="" title="کانال بزرگ پرسپولیس6">پرسپولیسی ها رو لینک زیر کلیک کنید و&nbsp; به کانال پرسپولیس6 بپیوندید</a></p><p style="margin-right: 15px;"><a href="http://telegram.me/fcperspolis_6" target="" title="کانال بزرگ پرسپولیس6"><img src="http://uupload.ir/files/p7hn_3361491_336.jpg" alt="بزرگترین کانال پرسپولیس در تلگرام" height="74" border="0" width="167"></a></p> <div style="display: block;" id="SL_balloon_obj"><div style="background: transparent url(&quot;chrome://imtranslator/content/img/util/imtranslator-s.png&quot;) repeat scroll 0% 0%; display: none; width: 24px; height: 24px; position: absolute; cursor: pointer; visibility: visible; opacity: 1; transition: visibility 0.1s ease 0s, opacity 0.1s linear 0s;" id="SL_button"></div><div style="display: none; margin-top: 30px; margin-left: 1px; direction: ltr; text-align: left; min-height: 40px;" id="SL_shadow_translation_result2"><div></div></div><div style="display: none;" id="SL_shadow_translator"><div id="SL_providers"><div id="SL_P0" title="Google" class="SL_BL_LABLE_ON">G</div><div id="SL_P1" title="Microsoft" class="SL_BL_LABLE_ON">M</div><div id="SL_P2" title="Translator" class="SL_BL_LABLE_ON">T</div></div><div style="background: rgb(244, 245, 245) url(&quot;chrome://imtranslator/content/img/util/bg2.png&quot;) repeat scroll 0% 0%;" id="SL_planshet"><div id="SL_TB"><div style="background: transparent url(&quot;chrome://imtranslator/content/img/util/imtranslator-s.png&quot;) repeat scroll 0% 0%; display: block; width: 24px; height: 24px; cursor: pointer; position: absolute;" id="bubblelogo"></div><table id="SL_tables"><tbody><tr><td align="right" width="10%"><input title="Lock-in language" id="SLloc" type="checkbox"></td><td align="left" width="20%"><select id="SL_lng_from"><option value="auto">Detect language</option><option value="af">Afrikaans</option><option value="sq">Albanian</option><option value="ar">Arabic</option><option value="hy">Armenian</option><option value="az">Azerbaijani</option><option value="eu">Basque</option><option value="be">Belarusian</option><option value="bn">Bengali</option><option value="bs">Bosnian</option><option value="bg">Bulgarian</option><option value="ca">Catalan</option><option value="ceb">Cebuano</option><option value="ny">Chichewa</option><option value="zh-CN">Chinese (Simplified)</option><option value="zh-TW">Chinese (Traditional)</option><option value="hr">Croatian</option><option value="cs">Czech</option><option value="da">Danish</option><option value="nl">Dutch</option><option value="en">English</option><option value="eo">Esperanto</option><option value="et">Estonian</option><option value="tl">Filipino</option><option value="fi">Finnish</option><option value="fr">French</option><option value="gl">Galician</option><option value="ka">Georgian</option><option value="de">German</option><option value="el">Greek</option><option value="gu">Gujarati</option><option value="ht">Haitian Creole</option><option value="ha">Hausa</option><option value="iw">Hebrew</option><option value="hi">Hindi</option><option value="hmn">Hmong</option><option value="hu">Hungarian</option><option value="is">Icelandic</option><option value="ig">Igbo</option><option value="id">Indonesian</option><option value="ga">Irish</option><option value="it">Italian</option><option value="ja">Japanese</option><option value="jw">Javanese</option><option value="kn">Kannada</option><option value="kk">Kazakh</option><option value="km">Khmer</option><option value="ko">Korean</option><option value="lo">Lao</option><option value="la">Latin</option><option value="lv">Latvian</option><option value="lt">Lithuanian</option><option value="mk">Macedonian</option><option value="mg">Malagasy</option><option value="ms">Malay</option><option value="ml">Malayalam</option><option value="mt">Maltese</option><option value="mi">Maori</option><option value="mr">Marathi</option><option value="mn">Mongolian</option><option value="my">Myanmar (Burmese)</option><option value="ne">Nepali</option><option value="no">Norwegian</option><option value="fa">Persian</option><option value="pl">Polish</option><option value="pt">Portuguese</option><option value="pa">Punjabi</option><option value="ro">Romanian</option><option value="ru">Russian</option><option value="sr">Serbian</option><option value="st">Sesotho</option><option value="si">Sinhala</option><option value="sk">Slovak</option><option value="sl">Slovenian</option><option value="so">Somali</option><option value="es">Spanish</option><option value="su">Sundanese</option><option value="sw">Swahili</option><option value="sv">Swedish</option><option value="tg">Tajik</option><option value="ta">Tamil</option><option value="te">Telugu</option><option value="th">Thai</option><option value="tr">Turkish</option><option value="uk">Ukrainian</option><option value="ur">Urdu</option><option value="uz">Uzbek</option><option value="vi">Vietnamese</option><option value="cy">Welsh</option><option value="yi">Yiddish</option><option value="yo">Yoruba</option><option value="zu">Zulu</option></select></td><td align="center" width="5%"><div style="background: transparent url(&quot;chrome://imtranslator/content/img/util/switchb.png&quot;) repeat scroll 0% 0%; display: block; width: 10px; height: 10px; cursor: pointer;" title="Switch languages" id="SL_switch_b" align="center"></div></td><td align="left" width="20%"><select id="SL_lng_to"><option value="af">Afrikaans</option><option value="sq">Albanian</option><option value="ar">Arabic</option><option value="hy">Armenian</option><option value="az">Azerbaijani</option><option value="eu">Basque</option><option value="be">Belarusian</option><option value="bn">Bengali</option><option value="bs">Bosnian</option><option value="bg">Bulgarian</option><option value="ca">Catalan</option><option value="ceb">Cebuano</option><option value="ny">Chichewa</option><option value="zh-CN">Chinese (Simplified)</option><option value="zh-TW">Chinese (Traditional)</option><option value="hr">Croatian</option><option value="cs">Czech</option><option value="da">Danish</option><option value="nl">Dutch</option><option value="en">English</option><option value="eo">Esperanto</option><option value="et">Estonian</option><option value="tl">Filipino</option><option value="fi">Finnish</option><option value="fr">French</option><option value="gl">Galician</option><option value="ka">Georgian</option><option value="de">German</option><option value="el">Greek</option><option value="gu">Gujarati</option><option value="ht">Haitian Creole</option><option value="ha">Hausa</option><option value="iw">Hebrew</option><option value="hi">Hindi</option><option value="hmn">Hmong</option><option value="hu">Hungarian</option><option value="is">Icelandic</option><option value="ig">Igbo</option><option value="id">Indonesian</option><option value="ga">Irish</option><option value="it">Italian</option><option value="ja">Japanese</option><option value="jw">Javanese</option><option value="kn">Kannada</option><option value="kk">Kazakh</option><option value="km">Khmer</option><option value="ko">Korean</option><option value="lo">Lao</option><option value="la">Latin</option><option value="lv">Latvian</option><option value="lt">Lithuanian</option><option value="mk">Macedonian</option><option value="mg">Malagasy</option><option value="ms">Malay</option><option value="ml">Malayalam</option><option value="mt">Maltese</option><option value="mi">Maori</option><option value="mr">Marathi</option><option value="mn">Mongolian</option><option value="my">Myanmar (Burmese)</option><option value="ne">Nepali</option><option value="no">Norwegian</option><option value="fa">Persian</option><option value="pl">Polish</option><option value="pt">Portuguese</option><option value="pa">Punjabi</option><option value="ro">Romanian</option><option value="ru">Russian</option><option value="sr">Serbian</option><option value="st">Sesotho</option><option value="si">Sinhala</option><option value="sk">Slovak</option><option value="sl">Slovenian</option><option value="so">Somali</option><option value="es">Spanish</option><option value="su">Sundanese</option><option value="sw">Swahili</option><option value="sv">Swedish</option><option value="tg">Tajik</option><option value="ta">Tamil</option><option value="te">Telugu</option><option value="th">Thai</option><option value="tr">Turkish</option><option value="uk">Ukrainian</option><option value="ur">Urdu</option><option value="uz">Uzbek</option><option value="vi">Vietnamese</option><option value="cy">Welsh</option><option value="yi">Yiddish</option><option value="yo">Yoruba</option><option value="zu">Zulu</option></select></td><td align="center" width="5%"> </td><td align="center" width="6%"><div style="background: transparent url(&quot;chrome://imtranslator/content/img/util/tts-voice.png&quot;) repeat scroll 0% 0%;" title="Listen" id="SL_TTS_voice"></div></td><td align="center" width="6%"><div style="background: transparent url(&quot;chrome://imtranslator/content/img/util/copy_hand.png&quot;) repeat scroll 0% 0%;" title="Copy translation" id="SL_copy"></div></td><td align="center" width="6%"><div id="SL_bbl_font_patch"></div><div style="background: transparent url(&quot;chrome://imtranslator/content/img/util/font-off.png&quot;) repeat scroll 0% 0%;" title="Font size" id="SL_bbl_font"></div></td><td align="center" width="6%"><div style="background: transparent url(&quot;chrome://imtranslator/content/img/util/history.png&quot;) repeat scroll 0% 0%;" title="Translation History" id="SL_TH"></div></td><td width="10%"></td><td align="right" width="6%"><div style="background: transparent url(&quot;chrome://imtranslator/content/img/util/pin-off.png&quot;) repeat scroll 0% 0%; display: block; width: 16px; height: 16px; cursor: pointer;" title="Pin pop-up bubble" id="SL_pin"></div></td></tr></tbody></table></div></div><div style="background: rgb(255, 255, 255) url(&quot;chrome://imtranslator/content/img/util/bg.png&quot;) repeat scroll 0% 0%; visibility: visible; min-height: 40px;" id="SL_shadow_translation_result"><div></div></div><div style="background: transparent url(&quot;chrome://imtranslator/content/img/util/indicator.gif&quot;) repeat scroll 0% 0%; display: block; position: absolute; width: 35px; margin-left: 180px; margin-top: -40px; height: 35px;" id="SL_loading"></div><div style="display: none; height: 0px; width: 0px;" id="SL_player2"></div><div style="background: transparent url(&quot;chrome://imtranslator/content/img/util/bg2.png&quot;) repeat scroll 0% 0%; display: none;" id="SL_alert100">Text-to-speech function is limited to 100 characters</div><div style="background: transparent url(&quot;chrome://imtranslator/content/img/util/donate2.png&quot;) repeat scroll 0% 0%;" title="Make a small conribution" id="SL_bbl_donate"></div><div style="background: rgb(255, 255, 255) url(&quot;chrome://imtranslator/content/img/util/bg3.png&quot;) repeat scroll 0% 0%;" id="SL_Balloon_options"><a title="Show options" id="OPlnk" href="#">Options</a> : <a title="Translation History" id="HISTlnk" href="#">History</a> : <a title="Help" id="HELPlnk" target="_blank" href="http://about.imtranslator.net/tutorials/presentations/imtranslator-translator-for-firefox/popup-bubble-application/">Help</a> : <a title="Feedback" id="FBlnk" href="#">Feedback</a><a title="Close" href="#" id="SL_Balloon_Close">Close</a></div></div></div> text/html 2016-04-18T14:13:33+01:00 fcpdaniel91.mihanblog.com محسن ابراهیم پور گروه 5 به دنبال قهرمانی لیگ پانزدهم http://fcpdaniel91.mihanblog.com/post/1633 <p style="margin-right: 15px;"><font face="tahoma" color="#686868" size="1"><font face="tahoma" color="#686868" size="1"><a href="http://telegram.me/fcperspolis_6" target="" title=""><img class="imglogoback" id="mbody_imglogobacklike" style="height: 60px;" alt="لوگوی پرسپولیس" src="http://www.varzesh11.com/images/club/logobleft/perspolis_logo.png"></a></font></font></p><p style="margin-right: 15px;"><font face="tahoma" color="#686868" size="1"><a title="" href="http://aryanor.com/" target="_blank"><font face="tahoma" color="#686868" size="1"><img alt="سایت هواداران پرسپولیس" src="http://upload7.ir/imgs/2014-07/44557401475330978579.gif" height="71" border="0" width="66"></font></a><a title="" href="http://aryanor.com/" target="_blank"><font face="tahoma" color="#686868" size="1"><i><font color="#ff0000">سا</font></i></font><font face="tahoma" color="#686868" size="1"><i><font color="#ff0000">ی</font></i></font><font face="tahoma" color="#686868" size="1"><i><font color="#ff0000">ت ه</font></i></font><font face="tahoma" color="#686868" size="1"><i><font color="#ff0000">وا</font></i></font><font face="tahoma" color="#686868" size="1"><i><font color="#ff0000">داران پرسپولیس</font></i></font></a></font></p> <h1 class="newsTitle"><font color="#FF0000" size="3">گروه 5 به دنبال قهرمانی لیگ پانزدهم</font></h1> <img title="گروه 5 به دنبال قهرمانی لیگ پانزدهم" src="http://static1.varzesh3.com/files/picture/thumb/01102535.jpg" height="150" width="200"> <h2 align="justify"> <font face="tahoma" color="#000" size="2"> امتیازات نزدیک 5 تیم بالایی جدول باعث شده تا4 هفته باقیمانده لیگ‌برتر از حساسیت بالایی برخوردار شود......</font></h2><p><br></p><p><br></p><p style="margin-right: 15px;"><a href="http://telegram.me/fcperspolis_6" target="" title="کانال بزرگ پرسپولیس6">پرسپولیسی ها رو لینک زیر کلیک کنید و&nbsp; به کانال پرسپولیس6 بپیوندید</a></p><p style="margin-right: 15px;"><a href="http://telegram.me/fcperspolis_6" target="" title="کانال بزرگ پرسپولیس6"><img src="http://uupload.ir/files/p7hn_3361491_336.jpg" alt="بزرگترین کانال پرسپولیس در تلگرام" height="74" border="0" width="167"></a></p> <div style="display: block;" id="SL_balloon_obj"><div style="background: transparent url(&quot;chrome://imtranslator/content/img/util/imtranslator-s.png&quot;) repeat scroll 0% 0%; display: none; width: 24px; height: 24px; position: absolute; cursor: pointer; visibility: visible; opacity: 1; transition: visibility 0.1s ease 0s, opacity 0.1s linear 0s;" id="SL_button"></div><div style="display: none; margin-top: 30px; margin-left: 1px; direction: rtl; text-align: right; min-height: 40px;" id="SL_shadow_translation_result2"><div></div></div><div style="display: none;" id="SL_shadow_translator"><div id="SL_providers"><div id="SL_P0" title="Google" class="SL_BL_LABLE_ON">G</div><div id="SL_P1" title="Microsoft" class="SL_BL_LABLE_ON">M</div><div id="SL_P2" title="Translator" class="SL_BL_LABLE_ON">T</div></div><div style="background: rgb(244, 245, 245) url(&quot;chrome://imtranslator/content/img/util/bg2.png&quot;) repeat scroll 0% 0%;" id="SL_planshet"><div id="SL_TB"><div style="background: transparent url(&quot;chrome://imtranslator/content/img/util/imtranslator-s.png&quot;) repeat scroll 0% 0%; display: block; width: 24px; height: 24px; cursor: pointer; position: absolute;" id="bubblelogo"></div><table id="SL_tables"><tr><td align="right" width="10%"><input title="Lock-in language" id="SLloc" type="checkbox"></td><td align="left" width="20%"><select id="SL_lng_from"><option value="auto">Detect language</option><option value="af">Afrikaans</option><option value="sq">Albanian</option><option value="ar">Arabic</option><option value="hy">Armenian</option><option value="az">Azerbaijani</option><option value="eu">Basque</option><option value="be">Belarusian</option><option value="bn">Bengali</option><option value="bs">Bosnian</option><option value="bg">Bulgarian</option><option value="ca">Catalan</option><option value="ceb">Cebuano</option><option value="ny">Chichewa</option><option value="zh-CN">Chinese (Simplified)</option><option value="zh-TW">Chinese (Traditional)</option><option value="hr">Croatian</option><option value="cs">Czech</option><option value="da">Danish</option><option value="nl">Dutch</option><option value="en">English</option><option value="eo">Esperanto</option><option value="et">Estonian</option><option value="tl">Filipino</option><option value="fi">Finnish</option><option value="fr">French</option><option value="gl">Galician</option><option value="ka">Georgian</option><option value="de">German</option><option value="el">Greek</option><option value="gu">Gujarati</option><option value="ht">Haitian Creole</option><option value="ha">Hausa</option><option value="iw">Hebrew</option><option value="hi">Hindi</option><option value="hmn">Hmong</option><option value="hu">Hungarian</option><option value="is">Icelandic</option><option value="ig">Igbo</option><option value="id">Indonesian</option><option value="ga">Irish</option><option value="it">Italian</option><option value="ja">Japanese</option><option value="jw">Javanese</option><option value="kn">Kannada</option><option value="kk">Kazakh</option><option value="km">Khmer</option><option value="ko">Korean</option><option value="lo">Lao</option><option value="la">Latin</option><option value="lv">Latvian</option><option value="lt">Lithuanian</option><option value="mk">Macedonian</option><option value="mg">Malagasy</option><option value="ms">Malay</option><option value="ml">Malayalam</option><option value="mt">Maltese</option><option value="mi">Maori</option><option value="mr">Marathi</option><option value="mn">Mongolian</option><option value="my">Myanmar (Burmese)</option><option value="ne">Nepali</option><option value="no">Norwegian</option><option value="fa">Persian</option><option value="pl">Polish</option><option value="pt">Portuguese</option><option value="pa">Punjabi</option><option value="ro">Romanian</option><option value="ru">Russian</option><option value="sr">Serbian</option><option value="st">Sesotho</option><option value="si">Sinhala</option><option value="sk">Slovak</option><option value="sl">Slovenian</option><option value="so">Somali</option><option value="es">Spanish</option><option value="su">Sundanese</option><option value="sw">Swahili</option><option value="sv">Swedish</option><option value="tg">Tajik</option><option value="ta">Tamil</option><option value="te">Telugu</option><option value="th">Thai</option><option value="tr">Turkish</option><option value="uk">Ukrainian</option><option value="ur">Urdu</option><option value="uz">Uzbek</option><option value="vi">Vietnamese</option><option value="cy">Welsh</option><option value="yi">Yiddish</option><option value="yo">Yoruba</option><option value="zu">Zulu</option></select></td><td align="center" width="5%"><div style="background: transparent url(&quot;chrome://imtranslator/content/img/util/switchb.png&quot;) repeat scroll 0% 0%; display: block; width: 10px; height: 10px; cursor: pointer;" title="Switch languages" id="SL_switch_b" align="center"></div></td><td align="left" width="20%"><select id="SL_lng_to"><option value="af">Afrikaans</option><option value="sq">Albanian</option><option value="ar">Arabic</option><option value="hy">Armenian</option><option value="az">Azerbaijani</option><option value="eu">Basque</option><option value="be">Belarusian</option><option value="bn">Bengali</option><option value="bs">Bosnian</option><option value="bg">Bulgarian</option><option value="ca">Catalan</option><option value="ceb">Cebuano</option><option value="ny">Chichewa</option><option value="zh-CN">Chinese (Simplified)</option><option value="zh-TW">Chinese (Traditional)</option><option value="hr">Croatian</option><option value="cs">Czech</option><option value="da">Danish</option><option value="nl">Dutch</option><option value="en">English</option><option value="eo">Esperanto</option><option value="et">Estonian</option><option value="tl">Filipino</option><option value="fi">Finnish</option><option value="fr">French</option><option value="gl">Galician</option><option value="ka">Georgian</option><option value="de">German</option><option value="el">Greek</option><option value="gu">Gujarati</option><option value="ht">Haitian Creole</option><option value="ha">Hausa</option><option value="iw">Hebrew</option><option value="hi">Hindi</option><option value="hmn">Hmong</option><option value="hu">Hungarian</option><option value="is">Icelandic</option><option value="ig">Igbo</option><option value="id">Indonesian</option><option value="ga">Irish</option><option value="it">Italian</option><option value="ja">Japanese</option><option value="jw">Javanese</option><option value="kn">Kannada</option><option value="kk">Kazakh</option><option value="km">Khmer</option><option value="ko">Korean</option><option value="lo">Lao</option><option value="la">Latin</option><option value="lv">Latvian</option><option value="lt">Lithuanian</option><option value="mk">Macedonian</option><option value="mg">Malagasy</option><option value="ms">Malay</option><option value="ml">Malayalam</option><option value="mt">Maltese</option><option value="mi">Maori</option><option value="mr">Marathi</option><option value="mn">Mongolian</option><option value="my">Myanmar (Burmese)</option><option value="ne">Nepali</option><option value="no">Norwegian</option><option value="fa">Persian</option><option value="pl">Polish</option><option value="pt">Portuguese</option><option value="pa">Punjabi</option><option value="ro">Romanian</option><option value="ru">Russian</option><option value="sr">Serbian</option><option value="st">Sesotho</option><option value="si">Sinhala</option><option value="sk">Slovak</option><option value="sl">Slovenian</option><option value="so">Somali</option><option value="es">Spanish</option><option value="su">Sundanese</option><option value="sw">Swahili</option><option value="sv">Swedish</option><option value="tg">Tajik</option><option value="ta">Tamil</option><option value="te">Telugu</option><option value="th">Thai</option><option value="tr">Turkish</option><option value="uk">Ukrainian</option><option value="ur">Urdu</option><option value="uz">Uzbek</option><option value="vi">Vietnamese</option><option value="cy">Welsh</option><option value="yi">Yiddish</option><option value="yo">Yoruba</option><option value="zu">Zulu</option></select></td><td align="center" width="5%"> </td><td align="center" width="6%"><div style="background: transparent url(&quot;chrome://imtranslator/content/img/util/tts-voice.png&quot;) repeat scroll 0% 0%;" title="Listen" id="SL_TTS_voice"></div></td><td align="center" width="6%"><div style="background: transparent url(&quot;chrome://imtranslator/content/img/util/copy_hand.png&quot;) repeat scroll 0% 0%;" title="Copy translation" id="SL_copy"></div></td><td align="center" width="6%"><div id="SL_bbl_font_patch"></div><div style="background: transparent url(&quot;chrome://imtranslator/content/img/util/font-off.png&quot;) repeat scroll 0% 0%;" title="Font size" id="SL_bbl_font"></div></td><td align="center" width="6%"><div style="background: transparent url(&quot;chrome://imtranslator/content/img/util/history.png&quot;) repeat scroll 0% 0%;" title="Translation History" id="SL_TH"></div></td><td width="10%"></td><td align="right" width="6%"><div style="background: transparent url(&quot;chrome://imtranslator/content/img/util/pin-off.png&quot;) repeat scroll 0% 0%; display: block; width: 16px; height: 16px; cursor: pointer;" title="Pin pop-up bubble" id="SL_pin"></div></td></tr></table></div></div><div style="background: rgb(255, 255, 255) url(&quot;chrome://imtranslator/content/img/util/bg.png&quot;) repeat scroll 0% 0%; visibility: visible; min-height: 40px;" id="SL_shadow_translation_result"><div></div></div><div style="background: transparent url(&quot;chrome://imtranslator/content/img/util/indicator.gif&quot;) repeat scroll 0% 0%; display: block; position: absolute; width: 35px; margin-left: 180px; margin-top: -40px; height: 35px;" id="SL_loading"></div><div style="display: none; height: 0px; width: 0px;" id="SL_player2"></div><div style="background: transparent url(&quot;chrome://imtranslator/content/img/util/bg2.png&quot;) repeat scroll 0% 0%; display: none;" id="SL_alert100">Text-to-speech function is limited to 100 characters</div><div style="background: transparent url(&quot;chrome://imtranslator/content/img/util/donate2.png&quot;) repeat scroll 0% 0%;" title="Make a small conribution" id="SL_bbl_donate"></div><div style="background: rgb(255, 255, 255) url(&quot;chrome://imtranslator/content/img/util/bg3.png&quot;) repeat scroll 0% 0%;" id="SL_Balloon_options"><a title="Show options" id="OPlnk" href="#">Options</a> : <a title="Translation History" id="HISTlnk" href="#">History</a> : <a title="Help" id="HELPlnk" target="_blank" href="http://about.imtranslator.net/tutorials/presentations/imtranslator-translator-for-firefox/popup-bubble-application/">Help</a> : <a title="Feedback" id="FBlnk" href="#">Feedback</a><a title="Close" href="#" id="SL_Balloon_Close">Close</a></div></div></div> text/html 2016-04-16T09:38:59+01:00 fcpdaniel91.mihanblog.com محسن ابراهیم پور مانور گلزنان دربی در درفشی فر http://fcpdaniel91.mihanblog.com/post/1632 <p style="margin-right: 15px;"><font face="tahoma" color="#686868" size="1"><font face="tahoma" color="#686868" size="1"><a href="http://telegram.me/fcperspolis_6" target="" title=""><img class="imglogoback" id="mbody_imglogobacklike" style="height: 60px;" alt="لوگوی پرسپولیس" src="http://www.varzesh11.com/images/club/logobleft/perspolis_logo.png"></a></font></font></p><p style="margin-right: 15px;"><font face="tahoma" color="#686868" size="1"><a title="" href="http://aryanor.com/" target="_blank"><font face="tahoma" color="#686868" size="1"><img alt="سایت هواداران پرسپولیس" src="http://upload7.ir/imgs/2014-07/44557401475330978579.gif" height="71" border="0" width="66"></font></a><a title="" href="http://aryanor.com/" target="_blank"><font face="tahoma" color="#686868" size="1"><i><font color="#ff0000">سا</font></i></font><font face="tahoma" color="#686868" size="1"><i><font color="#ff0000">ی</font></i></font><font face="tahoma" color="#686868" size="1"><i><font color="#ff0000">ت ه</font></i></font><font face="tahoma" color="#686868" size="1"><i><font color="#ff0000">وا</font></i></font><font face="tahoma" color="#686868" size="1"><i><font color="#ff0000">داران پرسپولیس</font></i></font></a></font></p><h1 class="newsTitle"><font color="#FF0000" size="3">مانور گلزنان دربی در درفشی فر</font></h1> <img title="مانور گلزنان دربی در درفشی فر" src="http://static1.varzesh3.com/files/picture/thumb/01102744.jpg" height="150" width="200"> <h2 align="justify"> <font face="tahoma" color="#000" size="2"> 3 گلزن دربی 82 امروز کاملا مورد توجه اصحاب رسانه و هواداران بودند......</font></h2><p><br></p><p style="margin-right: 15px;"><a href="http://telegram.me/fcperspolis_6" target="" title="کانال بزرگ پرسپولیس6">پرسپولیسی ها رو لینک زیر کلیک کنید و&nbsp; به کانال پرسپولیس6 بپیوندید</a></p><p style="margin-right: 15px;"><a href="http://telegram.me/fcperspolis_6" target="" title="کانال بزرگ پرسپولیس6"><img src="http://uupload.ir/files/p7hn_3361491_336.jpg" alt="بزرگترین کانال پرسپولیس در تلگرام" height="74" border="0" width="167"></a></p> text/html 2016-04-16T09:35:18+01:00 fcpdaniel91.mihanblog.com محسن ابراهیم پور برانکو در رختکن به بازیکنان چه گفت؟ http://fcpdaniel91.mihanblog.com/post/1631 <p style="margin-right: 15px;"> </p><p style="margin-right: 15px;"><font face="tahoma" color="#686868" size="1"><font face="tahoma" color="#686868" size="1"><a href="http://telegram.me/fcperspolis_6" target="" title=""><img class="imglogoback" id="mbody_imglogobacklike" style="height: 60px;" alt="لوگوی پرسپولیس" src="http://www.varzesh11.com/images/club/logobleft/perspolis_logo.png"></a></font></font></p><p style="margin-right: 15px;"><font face="tahoma" color="#686868" size="1"><a title="" href="http://aryanor.com/" target="_blank"><font face="tahoma" color="#686868" size="1"><img alt="سایت هواداران پرسپولیس" src="http://upload7.ir/imgs/2014-07/44557401475330978579.gif" height="71" border="0" width="66"></font></a><a title="" href="http://aryanor.com/" target="_blank"><font face="tahoma" color="#686868" size="1"><i><font color="#ff0000">سا</font></i></font><font face="tahoma" color="#686868" size="1"><i><font color="#ff0000">ی</font></i></font><font face="tahoma" color="#686868" size="1"><i><font color="#ff0000">ت ه</font></i></font><font face="tahoma" color="#686868" size="1"><i><font color="#ff0000">وا</font></i></font><font face="tahoma" color="#686868" size="1"><i><font color="#ff0000">داران پرسپولیس</font></i></font></a></font></p><p style="margin-right: 15px;"> </p> <h1 class="newsTitle"><font color="#FF0000" size="3">برانکو در رختکن به بازیکنان چه گفت؟</font></h1> <img title="برانکو در رختکن به بازیکنان چه گفت؟" src="http://static1.varzesh3.com/files/picture/thumb/01102721.jpg" height="150" width="200"> <h2 align="justify"> <font face="tahoma" color="#000" size="2"> برانکو ایوانکوویچ سرمربی پرسپولیس از هفته ها پیش از دربی با اطمینان درباره این بازی صحبت می کرد ......</font></h2><p><br></p><p style="margin-right: 15px;"><a href="http://telegram.me/fcperspolis_6" target="" title="کانال بزرگ پرسپولیس6">پرسپولیسی ها رو لینک زیر کلیک کنید و&nbsp; به کانال پرسپولیس6 بپیوندید</a></p><p style="margin-right: 15px;"><a href="http://telegram.me/fcperspolis_6" target="" title="کانال بزرگ پرسپولیس6"><img src="http://uupload.ir/files/p7hn_3361491_336.jpg" alt="بزرگترین کانال پرسپولیس در تلگرام" height="74" border="0" width="167"></a></p> text/html 2016-04-16T09:32:45+01:00 fcpdaniel91.mihanblog.com محسن ابراهیم پور رکوردهای تیم برانکو بعد ازدربی http://fcpdaniel91.mihanblog.com/post/1630 <p style="margin-right: 15px;"><font face="tahoma" color="#686868" size="1"><font face="tahoma" color="#686868" size="1"><a href="http://telegram.me/fcperspolis_6" target="" title=""><img class="imglogoback" id="mbody_imglogobacklike" style="height: 60px;" alt="لوگوی پرسپولیس" src="http://www.varzesh11.com/images/club/logobleft/perspolis_logo.png"></a></font></font></p><p style="margin-right: 15px;"><font face="tahoma" color="#686868" size="1"><a title="" href="http://aryanor.com/" target="_blank"><font face="tahoma" color="#686868" size="1"><img alt="سایت هواداران پرسپولیس" src="http://upload7.ir/imgs/2014-07/44557401475330978579.gif" height="71" border="0" width="66"></font></a><a title="" href="http://aryanor.com/" target="_blank"><font face="tahoma" color="#686868" size="1"><i><font color="#ff0000">سا</font></i></font><font face="tahoma" color="#686868" size="1"><i><font color="#ff0000">ی</font></i></font><font face="tahoma" color="#686868" size="1"><i><font color="#ff0000">ت ه</font></i></font><font face="tahoma" color="#686868" size="1"><i><font color="#ff0000">وا</font></i></font><font face="tahoma" color="#686868" size="1"><i><font color="#ff0000">داران پرسپولیس</font></i></font></a></font></p> <p style="margin-right: 15px;"> </p> <h1 class="newsTitle"><font color="#FF0000" size="3">رکوردهای تیم برانکو بعد ازدربی</font></h1> <img title="رکوردهای تیم برانکو بعد ازدربی" src="http://static1.varzesh3.com/files/picture/thumb/01102564.gif" height="150" width="200"> <h2 align="justify"> <font face="tahoma" color="#000" size="2"> برد 4-2 تیم پرسپولیس برای برانکو ارزشمندتر از همه بود ورکوردهای زیادی را برای این تیم ثبت کرد......</font></h2><p><br></p><p style="margin-right: 15px;"><a href="http://telegram.me/fcperspolis_6" target="" title="کانال بزرگ پرسپولیس6">پرسپولیسی ها رو لینک زیر کلیک کنید و&nbsp; به کانال پرسپولیس6 بپیوندید</a></p><p style="margin-right: 15px;"><a href="http://telegram.me/fcperspolis_6" target="" title="کانال بزرگ پرسپولیس6"><img src="http://uupload.ir/files/p7hn_3361491_336.jpg" alt="بزرگترین کانال پرسپولیس در تلگرام" height="74" border="0" width="167"></a></p> text/html 2016-04-15T18:28:56+01:00 fcpdaniel91.mihanblog.com محسن ابراهیم پور نفر به نفر پرسپولیسی‌ها در دربی http://fcpdaniel91.mihanblog.com/post/1629 <p style="margin-right: 15px;"><font face="tahoma" color="#686868" size="1"><font face="tahoma" color="#686868" size="1"><a href="http://telegram.me/fcperspolis_6" target="" title=""><img class="imglogoback" id="mbody_imglogobacklike" style="height: 60px;" alt="لوگوی پرسپولیس" src="http://www.varzesh11.com/images/club/logobleft/perspolis_logo.png"></a></font></font></p><p style="margin-right: 15px;"><font face="tahoma" color="#686868" size="1"><a title="" href="http://aryanor.com/" target="_blank"><font face="tahoma" color="#686868" size="1"><img alt="سایت هواداران پرسپولیس" src="http://upload7.ir/imgs/2014-07/44557401475330978579.gif" height="71" border="0" width="66"></font></a><a title="" href="http://aryanor.com/" target="_blank"><font face="tahoma" color="#686868" size="1"><i><font color="#ff0000">سا</font></i></font><font face="tahoma" color="#686868" size="1"><i><font color="#ff0000">ی</font></i></font><font face="tahoma" color="#686868" size="1"><i><font color="#ff0000">ت ه</font></i></font><font face="tahoma" color="#686868" size="1"><i><font color="#ff0000">وا</font></i></font><font face="tahoma" color="#686868" size="1"><i><font color="#ff0000">داران پرسپولیس</font></i></font></a></font></p><h1 class="newsTitle"><font color="#FF0000" size="3">نفر به نفر پرسپولیسی‌ها در دربی</font></h1> <img title="نفر به نفر پرسپولیسی‌ها در دربی" src="http://static1.varzesh3.com/files/picture/thumb/01099792.jpg" height="150" width="200"> <h2 align="justify"> <font face="tahoma" color="#000" size="2"> پرسپولیسی ها در دربی هشتاد و دوم موفق شدند رقیب دیرینه خود را با یک شکست پرگل از میان بردارند و خود را به صدر جدول برسانند......</font></h2><p><br></p><p style="margin-right: 15px;"><a href="http://telegram.me/fcperspolis_6" target="" title="کانال بزرگ پرسپولیس6">پرسپولیسی ها رو لینک زیر کلیک کنید و&nbsp; به کانال پرسپولیس6 بپیوندید</a></p><p style="margin-right: 15px;"><a href="http://telegram.me/fcperspolis_6" target="" title="کانال بزرگ پرسپولیس6"><img src="http://uupload.ir/files/p7hn_3361491_336.jpg" alt="بزرگترین کانال پرسپولیس در تلگرام" height="74" border="0" width="167"></a></p> text/html 2016-04-15T16:06:24+01:00 fcpdaniel91.mihanblog.com محسن ابراهیم پور برانکو: همه تیم برای قهرمانی می جنگند http://fcpdaniel91.mihanblog.com/post/1628 <p style="margin-right: 15px;"><font face="tahoma" color="#686868" size="1"><font face="tahoma" color="#686868" size="1"><a href="http://telegram.me/fcperspolis_6" target="" title=""><img class="imglogoback" id="mbody_imglogobacklike" style="height: 60px;" alt="لوگوی پرسپولیس" src="http://www.varzesh11.com/images/club/logobleft/perspolis_logo.png"></a></font></font></p><p style="margin-right: 15px;"><font face="tahoma" color="#686868" size="1"><a title="" href="http://aryanor.com/" target="_blank"><font face="tahoma" color="#686868" size="1"><img alt="سایت هواداران پرسپولیس" src="http://upload7.ir/imgs/2014-07/44557401475330978579.gif" height="71" border="0" width="66"></font></a><a title="" href="http://aryanor.com/" target="_blank"><font face="tahoma" color="#686868" size="1"><i><font color="#ff0000">سا</font></i></font><font face="tahoma" color="#686868" size="1"><i><font color="#ff0000">ی</font></i></font><font face="tahoma" color="#686868" size="1"><i><font color="#ff0000">ت ه</font></i></font><font face="tahoma" color="#686868" size="1"><i><font color="#ff0000">وا</font></i></font><font face="tahoma" color="#686868" size="1"><i><font color="#ff0000">داران پرسپولیس</font></i></font></a></font></p><h1 class="newsTitle"><font color="#FF0000" size="3">برانکو: همه تیم برای قهرمانی می جنگند</font></h1> <img title="برانکو: همه تیم برای قهرمانی می جنگند" src="http://static1.varzesh3.com/files/picture/thumb/01102213.jpg" height="150" width="200"> <h2 align="justify"> <font face="tahoma" color="#000" size="2"> برانکو که دربی های زیادی را تجربه کرده است، توانست در سومین تجربه مربی گری‌اش در دربی پایتخت ایران پیروز شود و طلسم نباختنش را ادامه دهد. تیم او امروز با 4 گل استقلال را شکست داد تا صدرنشین شود......</font></h2><p><br></p><p style="margin-right: 15px;"><a href="http://telegram.me/fcperspolis_6" target="" title="کانال بزرگ پرسپولیس6">پرسپولیسی ها رو لینک زیر کلیک کنید و&nbsp; به کانال پرسپولیس6 بپیوندید</a></p><p style="margin-right: 15px;"><a href="http://telegram.me/fcperspolis_6" target="" title="کانال بزرگ پرسپولیس6"><img src="http://uupload.ir/files/p7hn_3361491_336.jpg" alt="بزرگترین کانال پرسپولیس در تلگرام" height="74" border="0" width="167"></a></p> text/html 2016-04-15T15:22:12+01:00 fcpdaniel91.mihanblog.com محسن ابراهیم پور بازار داغ عدد 4 در آزادی http://fcpdaniel91.mihanblog.com/post/1627 <p style="margin-right: 15px;"><font face="tahoma" color="#686868" size="1"><font face="tahoma" color="#686868" size="1"><a href="http://telegram.me/fcperspolis_6" target="" title=""><img class="imglogoback" id="mbody_imglogobacklike" style="height: 60px;" alt="لوگوی پرسپولیس" src="http://www.varzesh11.com/images/club/logobleft/perspolis_logo.png"></a></font></font></p><p style="margin-right: 15px;"><font face="tahoma" color="#686868" size="1"><a title="" href="http://aryanor.com/" target="_blank"><font face="tahoma" color="#686868" size="1"><img alt="سایت هواداران پرسپولیس" src="http://upload7.ir/imgs/2014-07/44557401475330978579.gif" height="71" border="0" width="66"></font></a><a title="" href="http://aryanor.com/" target="_blank"><font face="tahoma" color="#686868" size="1"><i><font color="#ff0000">سا</font></i></font><font face="tahoma" color="#686868" size="1"><i><font color="#ff0000">ی</font></i></font><font face="tahoma" color="#686868" size="1"><i><font color="#ff0000">ت ه</font></i></font><font face="tahoma" color="#686868" size="1"><i><font color="#ff0000">وا</font></i></font><font face="tahoma" color="#686868" size="1"><i><font color="#ff0000">داران پرسپولیس</font></i></font></a></font></p><h1 class="newsTitle"><font color="#FF0000" size="3">بازار داغ عدد 4 در آزادی</font></h1> <img title="بازار داغ عدد 4 در آزادی" src="http://static1.varzesh3.com/files/picture/thumb/01102507.jpg" height="150" width="200"> <h2 align="justify"> <font face="tahoma" color="#000" size="2"> برد 4 بر 2 شاگردان برانکو در دربی تهران دلیلی شد تا عددی که مدت ها سمبل استقلالی ها بود به چالش کشیده شود......</font></h2><p><br></p><p style="margin-right: 15px;"><a href="http://telegram.me/fcperspolis_6" target="" title="کانال بزرگ پرسپولیس6">پرسپولیسی ها رو لینک زیر کلیک کنید و&nbsp; به کانال پرسپولیس6 بپیوندید</a></p><p style="margin-right: 15px;"><a href="http://telegram.me/fcperspolis_6" target="" title="کانال بزرگ پرسپولیس6"><img src="http://uupload.ir/files/p7hn_3361491_336.jpg" alt="بزرگترین کانال پرسپولیس در تلگرام" height="74" border="0" width="167"></a></p> text/html 2016-04-15T15:02:11+01:00 fcpdaniel91.mihanblog.com محسن ابراهیم پور پرسپولیس 4 ـ استقلال 2؛ تسخیر سمبل آبی‌ها http://fcpdaniel91.mihanblog.com/post/1626 <p style="margin-right: 15px;"><font face="tahoma" color="#686868" size="1"><font face="tahoma" color="#686868" size="1"><a href="http://telegram.me/fcperspolis_6" target="" title=""><img class="imglogoback" id="mbody_imglogobacklike" style="height: 60px;" alt="لوگوی پرسپولیس" src="http://www.varzesh11.com/images/club/logobleft/perspolis_logo.png"></a></font></font></p><p style="margin-right: 15px;"><font face="tahoma" color="#686868" size="1"><a title="" href="http://aryanor.com/" target="_blank"><font face="tahoma" color="#686868" size="1"><img alt="سایت هواداران پرسپولیس" src="http://upload7.ir/imgs/2014-07/44557401475330978579.gif" height="71" border="0" width="66"></font></a><a title="" href="http://aryanor.com/" target="_blank"><font face="tahoma" color="#686868" size="1"><i><font color="#ff0000">سا</font></i></font><font face="tahoma" color="#686868" size="1"><i><font color="#ff0000">ی</font></i></font><font face="tahoma" color="#686868" size="1"><i><font color="#ff0000">ت ه</font></i></font><font face="tahoma" color="#686868" size="1"><i><font color="#ff0000">وا</font></i></font><font face="tahoma" color="#686868" size="1"><i><font color="#ff0000">داران پرسپولیس</font></i></font></a></font></p> <h1 class="newsTitle"><font color="#FF0000" size="3">پرسپولیس 4 ـ استقلال 2؛ تسخیر سمبل آبی‌ها</font></h1> <img title="پرسپولیس 4 ـ استقلال 2؛ تسخیر سمبل آبی‌ها" src="http://static1.varzesh3.com/files/picture/thumb/01102627.jpg" height="150" width="200"> <h2 align="justify"> <font face="tahoma" color="#000" size="2"> تیم فوتبال پرسپولیس با ارائه یک نمایش تهاجمی و فوق‌العاده موفق به پیروزی قاطع مقابل استقلال شد تا گام مهمی را به سوی قهرمانی برداشته باشد......</font></h2><p><br></p><p style="margin-right: 15px;"><a href="http://telegram.me/fcperspolis_6" target="" title="کانال بزرگ پرسپولیس6">پرسپولیسی ها رو لینک زیر کلیک کنید و&nbsp; به کانال پرسپولیس6 بپیوندید</a></p><p style="margin-right: 15px;"><a href="http://telegram.me/fcperspolis_6" target="" title="کانال بزرگ پرسپولیس6"><img src="http://uupload.ir/files/p7hn_3361491_336.jpg" alt="بزرگترین کانال پرسپولیس در تلگرام" height="74" border="0" width="167"></a></p> text/html 2016-03-10T10:36:20+01:00 fcpdaniel91.mihanblog.com محسن ابراهیم پور مربی پرسپولیس: مقابل تیم علی دایی محکوم به برد هستیم http://fcpdaniel91.mihanblog.com/post/1623 <div id="mainPlace_WI_146_lblTitr" class="titleDetail cBlu mB10 f22 fBNZN fBld alR" style="line-height: 120%"><p style="margin-right: 15px;"><font face="tahoma" color="#686868" size="1"><font face="tahoma" color="#686868" size="1"><a href="http://telegram.me/fcperspolis_6" target="" title=""><img class="imglogoback" id="mbody_imglogobacklike" style="height: 60px;" alt="لوگوی پرسپولیس" src="http://www.varzesh11.com/images/club/logobleft/perspolis_logo.png"></a></font></font></p><p style="margin-right: 15px;"><font face="tahoma" color="#686868" size="1"><a title="" href="http://aryanor.com/" target="_blank"><font face="tahoma" color="#686868" size="1"><img alt="سایت هواداران پرسپولیس" src="http://upload7.ir/imgs/2014-07/44557401475330978579.gif" height="71" border="0" width="66"></font></a><a title="" href="http://aryanor.com/" target="_blank"><font face="tahoma" color="#686868" size="1"><i><font color="#ff0000">سا</font></i></font><font face="tahoma" color="#686868" size="1"><i><font color="#ff0000">ی</font></i></font><font face="tahoma" color="#686868" size="1"><i><font color="#ff0000">ت ه</font></i></font><font face="tahoma" color="#686868" size="1"><i><font color="#ff0000">وا</font></i></font><font face="tahoma" color="#686868" size="1"><i><font color="#ff0000">داران پرسپولیس</font></i></font></a></font></p><font color="#FF0000" size="3"><b>مربی پرسپولیس: مقابل تیم علی دایی محکوم به برد هستیم</b></font></div> <div id="mainPlace_WI_146_lblSotitr" class="titleDetail f13 mB10"><br></div> <a href="http://media.jamnews.ir/Original/1394/08/21/JamNewsImage08163955.jpg" id="mainPlace_WI_146_imgLink" class="imgDetail"> <img src="http://media.jamnews.ir/medium1/1394/08/21/JamNewsImage08163955.jpg" id="mainPlace_WI_146_imgNews" alt="برانکو ایوانکوویچ مصطفی قنبرپور مربی پرسپولیس: مقابل تیم علی دایی محکوم به برد هستیم" title="برانکو ایوانکوویچ مصطفی قنبرپور؛ مربی پرسپولیس: مقابل تیم علی دایی محکوم به برد هستیم" height="212" width="305"> </a><div class="alC"><p><br></p><div id="mainPlace_WI_146_lblSotitr" class="titleDetail f13 mB10"><font size="2">مربی تیم فوتبال پرسپولیس گفت: سه امتیاز دیدار روز جمعه برای مان حیاتی است......</font></div><font size="1"><br><br></font><br><div class="alC"> <a href="http://www.jamnews.ir/detail/News/581216" id="mainPlace_WI_146_telegramLinks" target="_blank"> </a><a href="http://telegram.me/fcperspolis_6" target="" title="کانال پرسپولیس6"><img style="margin: 0px auto; width: 80%;" src="http://www.jamnews.ir/content/images/Telegram-Chanel.gif"></a><a href="http://www.jamnews.ir/detail/News/581216" id="mainPlace_WI_146_telegramLinks" target="_blank"> </a> </div><br></div> text/html 2016-03-10T10:29:44+01:00 fcpdaniel91.mihanblog.com محسن ابراهیم پور ترکیب احتمالی پرسپولیس برابر صبای قم http://fcpdaniel91.mihanblog.com/post/1622 <p style="margin-right: 15px;"><font face="tahoma" color="#686868" size="1"><font face="tahoma" color="#686868" size="1"><a href="http://telegram.me/fcperspolis_6" target="" title=""><img class="imglogoback" id="mbody_imglogobacklike" style="height: 60px;" alt="لوگوی پرسپولیس" src="http://www.varzesh11.com/images/club/logobleft/perspolis_logo.png"></a></font></font></p><p style="margin-right: 15px;"><font face="tahoma" color="#686868" size="1"><a title="" href="http://aryanor.com/" target="_blank"><font face="tahoma" color="#686868" size="1"><img alt="سایت هواداران پرسپولیس" src="http://upload7.ir/imgs/2014-07/44557401475330978579.gif" height="71" border="0" width="66"></font></a><a title="" href="http://aryanor.com/" target="_blank"><font face="tahoma" color="#686868" size="1"><i><font color="#ff0000">سا</font></i></font><font face="tahoma" color="#686868" size="1"><i><font color="#ff0000">ی</font></i></font><font face="tahoma" color="#686868" size="1"><i><font color="#ff0000">ت ه</font></i></font><font face="tahoma" color="#686868" size="1"><i><font color="#ff0000">وا</font></i></font><font face="tahoma" color="#686868" size="1"><i><font color="#ff0000">داران پرسپولیس</font></i></font></a></font></p><h1 class="newsTitle"><font color="#FF0000" size="3">ترکیب احتمالی پرسپولیس برابر صبای قم</font></h1> <img title="ترکیب احتمالی پرسپولیس برابر صبای قم" src="http://static2.varzesh3.com/files/picture/thumb/01095491.jpg" height="150" width="200"> <h2 align="justify"> <font face="tahoma" color="#000" size="2"> برانکو ایوانکوویچ در آخرین بازی تیمش در سال 94 به دلیل مصدومیت و محرومیت برخی بازیکنانش با شرایط ویژه ای برای انتخاب 11 بازیکن اصلی تیمش برخوردار است......</font></h2><p style="margin-right: 15px;"><a href="http://telegram.me/fcperspolis_6" target="" title="کانال بزرگ پرسپولیس6">پرسپولیسی ها رو لینک زیر کلیک کنید و&nbsp; به کانال پرسپولیس6 بپیوندید</a></p><p style="margin-right: 15px;"><a href="http://telegram.me/fcperspolis_6" target="" title="کانال بزرگ پرسپولیس6"><img src="http://uupload.ir/files/p7hn_3361491_336.jpg" alt="بزرگترین کانال پرسپولیس در تلگرام" height="74" border="0" width="167"></a></p> text/html 2016-03-10T10:22:58+01:00 fcpdaniel91.mihanblog.com محسن ابراهیم پور گزارش تمرین پرسپولیس http://fcpdaniel91.mihanblog.com/post/1621 <p style="margin-right: 15px;"><font face="tahoma" color="#686868" size="1"><font face="tahoma" color="#686868" size="1"><a href="http://telegram.me/fcperspolis_6" target="" title=""><img class="imglogoback" id="mbody_imglogobacklike" style="height: 60px;" alt="لوگوی پرسپولیس" src="http://www.varzesh11.com/images/club/logobleft/perspolis_logo.png"></a></font></font></p><p style="margin-right: 15px;"><font face="tahoma" color="#686868" size="1"><a title="" href="http://aryanor.com/" target="_blank"><font face="tahoma" color="#686868" size="1"><img alt="سایت هواداران پرسپولیس" src="http://upload7.ir/imgs/2014-07/44557401475330978579.gif" height="71" border="0" width="66"></font></a><a title="" href="http://aryanor.com/" target="_blank"><font face="tahoma" color="#686868" size="1"><i><font color="#ff0000">سا</font></i></font><font face="tahoma" color="#686868" size="1"><i><font color="#ff0000">ی</font></i></font><font face="tahoma" color="#686868" size="1"><i><font color="#ff0000">ت ه</font></i></font><font face="tahoma" color="#686868" size="1"><i><font color="#ff0000">وا</font></i></font><font face="tahoma" color="#686868" size="1"><i><font color="#ff0000">داران پرسپولیس</font></i></font></a></font></p> <h1 class="newsTitle"><font color="#FF0000" size="3">گزارش تمرین پرسپولیس</font></h1> <img title="گزارش تمرین پرسپولیس" src="http://static2.varzesh3.com/files/picture/thumb/01095871.jpg" height="150" width="200"> <h2 align="justify"> <font face="tahoma" color="#000" size="2"> رامین رضاییان در تمرین امروز پرسپولیس غایب بود اما محسن بنگر همراه با تیم به قم خواهد رفت...... </font> </h2> text/html 2016-03-02T21:10:26+01:00 fcpdaniel91.mihanblog.com محسن ابراهیم پور متفاوت ترین و بزرگترین کانال پرسپولیس افتتاح شد. http://fcpdaniel91.mihanblog.com/post/1620 <p style="margin-right: 15px;"><font face="tahoma" color="#686868" size="1"><font face="tahoma" color="#686868" size="1"><a href="http://telegram.me/fcperspolis_6" target="" title=""><img class="imglogoback" id="mbody_imglogobacklike" style="height: 60px;" alt="لوگوی پرسپولیس" src="http://www.varzesh11.com/images/club/logobleft/perspolis_logo.png"></a></font></font></p><p style="margin-right: 15px;"><font face="tahoma" color="#686868" size="1"><a title="" href="http://aryanor.com/" target="_blank"><font face="tahoma" color="#686868" size="1"><img alt="سایت هواداران پرسپولیس" src="http://upload7.ir/imgs/2014-07/44557401475330978579.gif" height="71" border="0" width="66"></font></a><a title="" href="http://aryanor.com/" target="_blank"><font face="tahoma" color="#686868" size="1"><i><font color="#ff0000">سا</font></i></font><font face="tahoma" color="#686868" size="1"><i><font color="#ff0000">ی</font></i></font><font face="tahoma" color="#686868" size="1"><i><font color="#ff0000">ت ه</font></i></font><font face="tahoma" color="#686868" size="1"><i><font color="#ff0000">وا</font></i></font><font face="tahoma" color="#686868" size="1"><i><font color="#ff0000">داران پرسپولیس</font></i></font></a></font></p><font color="#FF0000"><font size="3">متفاوت ترین و بزرگترین کانال پرسپولیس افتتاح شد.</font></font><font color="#FF0000" size="3"><br><br></font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/95.gif">اخبار لحظه به لحظه از حواشی و خبرهای باشگاه محبوب شما<br><br><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/95.gif">بهترین و متفاوت ترین عکسها از پرسپولیس و بازیکنان و عکسهایی برای کل کل با استقلالیها<br><br><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/95.gif">کلیپهایی جذاب و گلهای پرسپولیس در لیگ<br><br><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/95.gif">و........<br><br><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/95.gif">همه اینها در کانال بزرگ و متفاوت پرسپولیس6 <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/96.gif"><br><br>پرسپولیسی های با غیرت&nbsp; برای پیوستن به این کانال روی<a href="http://telegram.me/fcperspolis_6" target="" title="کانال بزرگ پرسپولیس6"> لینک </a>و عکس زیر کلیک کنید.<br><br><a href="http://telegram.me/fcperspolis_6" target="" title="کانال بزرگ پرسپولیس6"><img src="http://uupload.ir/files/p7hn_3361491_336.jpg" alt="بزرگترین کانال پرسپولیس در تلگرام" height="168" border="0" width="378"></a> text/html 2016-03-02T21:01:23+01:00 fcpdaniel91.mihanblog.com محسن ابراهیم پور بزیک: پرسپولیس شانس خوبی برای قهرمانی دارد http://fcpdaniel91.mihanblog.com/post/1618 <p style="margin-right: 15px;"><font face="tahoma" color="#686868" size="1"><font face="tahoma" color="#686868" size="1"><a href="http://telegram.me/fcperspolis_6" target="" title=""><img class="imglogoback" id="mbody_imglogobacklike" style="height: 60px;" alt="لوگوی پرسپولیس" src="http://www.varzesh11.com/images/club/logobleft/perspolis_logo.png"></a></font></font></p><p style="margin-right: 15px;"><font face="tahoma" color="#686868" size="1"><a title="" href="http://aryanor.com/" target="_blank"><font face="tahoma" color="#686868" size="1"><img alt="سایت هواداران پرسپولیس" src="http://upload7.ir/imgs/2014-07/44557401475330978579.gif" height="71" border="0" width="66"></font></a><a title="" href="http://aryanor.com/" target="_blank"><font face="tahoma" color="#686868" size="1"><i><font color="#ff0000">سا</font></i></font><font face="tahoma" color="#686868" size="1"><i><font color="#ff0000">ی</font></i></font><font face="tahoma" color="#686868" size="1"><i><font color="#ff0000">ت ه</font></i></font><font face="tahoma" color="#686868" size="1"><i><font color="#ff0000">وا</font></i></font><font face="tahoma" color="#686868" size="1"><i><font color="#ff0000">داران پرسپولیس</font></i></font></a></font></p> <h1 class="newsTitle"><font color="#FF0000" size="3">بزیک: پرسپولیس شانس خوبی برای قهرمانی دارد</font></h1> <img title="بزیک: پرسپولیس شانس خوبی برای قهرمانی دارد" src="http://static2.varzesh3.com/files/picture/thumb/01094771.jpg" height="150" width="200"> <h2 align="justify"> <font face="tahoma" color="#000" size="2"> پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس معتقد است که این تیم برای قهرمانی در لیگ برتر شانس بالایی دارد......</font></h2><p><br></p><p><br></p><p style="margin-right: 15px;"><a href="http://telegram.me/fcperspolis_6" target="" title="کانال بزرگ پرسپولیس6">پرسپولیسی ها رو لینک زیر کلیک کنید و&nbsp; به کانال پرسپولیس6 بپیوندید</a></p><p style="margin-right: 15px;"><a href="http://telegram.me/fcperspolis_6" target="" title="کانال بزرگ پرسپولیس6"><img src="http://uupload.ir/files/p7hn_3361491_336.jpg" alt="بزرگترین کانال پرسپولیس در تلگرام" height="74" border="0" width="167"></a></p> text/html 2016-03-02T21:00:54+01:00 fcpdaniel91.mihanblog.com محسن ابراهیم پور بزرگان فوتبال درمراسم چهلم بهزادی (عکس) http://fcpdaniel91.mihanblog.com/post/1617 <p style="margin-right: 15px;"><font face="tahoma" color="#686868" size="1"><font face="tahoma" color="#686868" size="1"><a href="http://telegram.me/fcperspolis_6" target="" title=""><img class="imglogoback" id="mbody_imglogobacklike" style="height: 60px;" alt="لوگوی پرسپولیس" src="http://www.varzesh11.com/images/club/logobleft/perspolis_logo.png"></a></font></font></p><p style="margin-right: 15px;"><font face="tahoma" color="#686868" size="1"><a title="" href="http://aryanor.com/" target="_blank"><font face="tahoma" color="#686868" size="1"><img alt="سایت هواداران پرسپولیس" src="http://upload7.ir/imgs/2014-07/44557401475330978579.gif" height="71" border="0" width="66"></font></a><a title="" href="http://aryanor.com/" target="_blank"><font face="tahoma" color="#686868" size="1"><i><font color="#ff0000">سا</font></i></font><font face="tahoma" color="#686868" size="1"><i><font color="#ff0000">ی</font></i></font><font face="tahoma" color="#686868" size="1"><i><font color="#ff0000">ت ه</font></i></font><font face="tahoma" color="#686868" size="1"><i><font color="#ff0000">وا</font></i></font><font face="tahoma" color="#686868" size="1"><i><font color="#ff0000">داران پرسپولیس</font></i></font></a></font></p><h1 class="newsTitle"><font color="#FF0000" size="3">بزرگان فوتبال درمراسم چهلم بهزادی (عکس)</font></h1> <br> <h2 align="justify"> <font face="tahoma" color="#000" size="2"> بزرگان فوتبال در مراسم چهلم مرحوم همایون بهزادی شرکت کرده اند......</font></h2><p><br></p><p><br></p><p style="margin-right: 15px;"><a href="http://telegram.me/fcperspolis_6" target="" title="کانال بزرگ پرسپولیس6">پرسپولیسی ها رو لینک زیر کلیک کنید و&nbsp; به کانال پرسپولیس6 بپیوندید</a></p><p style="margin-right: 15px;"><a href="http://telegram.me/fcperspolis_6" target="" title="کانال بزرگ پرسپولیس6"><img src="http://uupload.ir/files/p7hn_3361491_336.jpg" alt="بزرگترین کانال پرسپولیس در تلگرام" height="74" border="0" width="167"></a></p>